NVM: stop verhogen vergunningaanvragen tijdelijke verhuur

Sommige gemeenten zien in de tijdelijke verhuur van woningen een nieuwe melkkoe. Almere spant de kroon en verhoogde het tarief voor deze vergunningaanvraag met maar liefst 400 procent. Dit blijkt uit een beknopte inventarisatie van de NVM.

In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over tijdelijke verhuur en versoepeling van de Leegstandwet. De NVM roept politiek Den Haag op om dergelijke excessieve tariefstijgingen een halt toe te roepen.

Voorwaarden versoepelen

Door de aanhoudende crisis zijn in veel regio’s de verkooptijden van woningen opgelopen. Bezitters van twee woningen kunnen ervoor kiezen om het niet verkochte huis tijdelijk te verhuren en zo hun dubbele woonlasten te beperken. Hiervoor dient bij de gemeente op basis van de Leegstandwet een vergunning te worden aangevraagd. Het kabinet wil de voorwaarden hierbij versoepelen, want men vindt het belangrijk dat dubbele woningbezitters niet onnodig verder in financiële problemen geraken. Sommige gemeenten lijken het aanvragen van een vergunning hiervoor daarentegen als een nieuwe melkkoe te zien.

Quickscan

“De quickscan leverde een willekeurig en alarmerend beeld op”, stelt NVM-voorzitter Ger Hukker. “Iedere gemeente stelt een eigen tarief vast. Gemiddeld ligt deze over de afgelopen jaren zo rond, veelal beneden honderd euro. Een aantal gemeenten ziet de ernst van de huidige woningmarkt en moeilijke situatie voor veel (dubbele) huiseigenaren in en hebben het tarief verlaagd. Onder meer de gemeente Hof van Twente is een positief voorbeeld met vanaf 2013 een bedrag van 48,25 euro voor aanvraag verkrijging en 24,10 euro voor verlenging.”

Rotterdam brengt zelfs geen kosten in rekening. Bij de andere grote steden brengen Amsterdam 154,50 voor aanvraag én verlenging; Utrecht 87,70 voor eerste aanvraag en – gek genoeg – 110,35 voor verlenging; Den Haag 143,70 voor aanvraag, 71,78 voor verlenging en Groningen aanvraag 46,50, verlenging 34,90 in rekening.

Almere

Hukker: “Helaas bereiken de NVM ook alarmerende ontwikkelingen. Met name de gemeente Almere schiet in het oog. Voor 2013 zijn daar de tarieven voor de aanvraag van een vergunning voor tijdelijke verhuur excessief verhoogd van 72,85 naar 375 euro. Na een jaar dient een verlengingsvergunning te worden aangevraagd als men de tijdelijke verhuur nog wat langer wil voortzetten. Zijn bij veel gemeenten de tarieven daarvoor aanzienlijk minder tot zelfs de helft van de eerste aanvraag, in Almere is ook deze prijs tot eveneens 375 euro verhoogd.” Juist in Almere zijn de aantallen tijdelijke verhuren om verklaarbare redenen toegenomen en mag er dus eerder kostenreductie verwacht worden. Nu het tegenovergestelde gebeurt zijn er al signalen dat dubbele woningbezitters afzien van hun voornemen tot tijdelijke verhuur, of – nog ernstiger – een en ander zelf in gang zetten zonder aan de procedures en regels te voldoen.

“Wij roepen het kabinet en de Tweede Kamer er gemeenten er bij gemeenten op aan te dringen zo laag mogelijke kosten voor vergunning tot tijdelijke verhuur in rekening te brengen en excessieve verhoging te vermijden en terug te draaien. De dubbele woningbezitters staan vaak al voor financiële problemen en hoge tarieven gaan in tegen politiek-maatschappelijke wensen om tijdelijke verhuur beter mogelijk te maken”, stelt Hukker.

Tekstblok

Dit is een tekstblok. Je kunt deze tekst eenvoudig aanpassen in het beheergedeelte van je website.

Mocht je hierbij hulp nodig hebben kijk dan op ons help center.